Thêm mới sản phẩm

Bạn có thể thêm thông tin sản phẩm bằng 2 cách:

CÁCH 1: Thêm trực tiếp trên hệ thống UPOS

Bước 1: Trên trang Quản lý sản phẩm nhấn chọn nút Thêm mới.

Bước 2: Nhập thông tin sản phẩm: Tên sản phẩm và mã sản phẩm là duy nhất. Sau đó, chọn Nhóm sản phẩm để quản lý thông tin sản phẩm theo nhóm hiệu quả.

Lưu ý: Những ô có dấu * là thông tin bắt buộc nhập. Không được bỏ trống.

Bước 3: Nhấn nút Lưu ở dưới phần điền thông tin để thêm thông tin sản phẩm mới.

CÁCH 2: Tải file excel danh sách sản phẩm lên hệ thống UPOS (Với cách này bạn có thể tạo nhanh một lúc nhiều thông tin sản phẩm)

Bước 1: Trên trang Quản lý sản phẩm, nhấn chọn nút Import danh sách sản phẩm.

Bước 2: Bảng thông tin xuất hiện, nhấn vào ô Tại đây để tải mẫu file Excel có sẵn trên hệ thống.

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin sản phẩm vào file mẫu excel đã tải.

Lưu ý: các cột trong excel có dấu (*) là bắt buộc. Cần nhập đủ thông tin, không được bỏ trống.

Bước 4: Sau khi hoàn tất, bấm lưu file và quay lại hệ thống nhấn Chọn file để chọn file và nhấn TẢI LÊN.

Hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra và tự động thêm thông tin các sản phẩm theo đúng dữ liệu trong excel. Thông báo tạo sản phẩm thành công.

Lưu ý: Nếu bạn nhận thông báo file tải lên bị lỗi như hình bên dưới thì nhấn vào Xem chi tiết để xem cụ thể lỗi điểm nào. Chỉnh sửa lỗi đó và tải file lên lại.

Last updated