Quản lý khách boom hàng

UPOS tự động thu thập thông tin khách hàng và xếp loại thành từng nhóm theo mức độ uy tín (bao gồm 3 mức: Nguy cơ thấp, Nguy cơ trung bình và Nguy cơ cao). Qua đó, chủ shop dễ dàng nắm bắt khả năng giao hàng thành công và giảm thiểu tỷ lệ boom hàng.

  • Điều kiện hiển thị danh sách khách boom hàng

+ Số lượng đơn chuyển hoàn lớn hơn hoặc bằng 3 (>=3)

+ Tỷ lệ chuyển hoàn lớn hơn hoặc bằng 25% (>=25%)

Công thức: Tỷ lệ chuyển hoàn = SL đơn chuyển hoàn thành công/SL đơn giao hàng *100

  • Để xem được danh sách khách boom hàng theo bước sau: Ở menu bên trái chọn Quản lý đối tác, sau đó chọn Khách boom hàng

  • Ở trang này có thể xem được các chức năng

+ Nhấn vào icon Cảnh báo khách boom hàng để xem được lịch sử báo xấu khách hàng

Sau khi nhấn vào các icon có hiển thị khách boom hàng thì sẽ xuất hiện popup lịch sử báo xấu khách hàng bao gồm shop cảnh báo, ngày báo cáo và nội dung báo cáo như hình

+ Mức độ cảnh báo tùy vào % tỷ lệ chuyển hoàn thì mức độ cảnh báo sẽ khác nhau

. Nguy cơ thấp: tỷ lệ hoàn hàng từ 25% đến 49%

. Nguy cơ trung bình: tỷ lệ hoàn hàng từ 50% đến 74%

. Nguy cơ cao: tỷ lệ hoàn hàng từ 75% trở lên

Công thức: Tỷ lệ chuyển hoàn = SL đơn chuyển hoàn thành công/SL đơn giao hàng *100

+ Trạng thái khách hàng: Có 2 trạng thái là Kích hoạt và Ngưng kích hoạt

. Khách hàng có thể ON/OFF các trạng thái này ở từng dòng khách hàng

Hoặc chọn tất cả để thao tác kích hoạt/ngưng kích hoạt hàng loạt

  • Lưu ý: Trạng thái Kích hoạt/Ngưng kích hoạt ở trang quản lý khách boom hàng này sẽ đồng bộ trạng thái với trang quản lý khách hàng. Nếu khách hàng chọn kích hoạt thì khi tạo đơn lẻ hệ thống sẽ hiện gợi ý thông tin khách hàng đó lên còn ngược lại nếu chọn ngưng kích hoạt thì khi tạo đơn hệ thống sẽ ẩn khách hàng đó.

+ Đồng thời nếu khách hàng có trong danh sách quản lý khách boom hàng thì khi tạo đơn hàng chỉ cần nhập Số điện thoại thì hệ thống sẽ hiển thị mức độ cảnh báo và khi nhấn vào có thể xem được số lần báo xấu và tỷ lệ hoàn hàng của khách hàng.

+ Để xem chi tiết lịch sử chuyển hoàn có thể nhấn chọn vào khách hàng cần xem và chọn tab Lịch sử hoàn trả

+ Tại mỗi dòng, khách hàng nhấn vào icon ba chấm để thực hiện thao tác

. Làm mới SL đơn hàng: Thực hiện reload lại thông tin, SL đơn hàng của Khách hàng đó

. Báo xấu Khách hàng: Mở popup nhập thông tin báo xấu khách hàng

+ Popup báo xấu khách hàng:

. Tab Báo xấu khách hàng: Nhập nội dung để báo xấu khách hàng đó rồi nhấn Gửi báo xấu

  • Lưu ý: Bất kỳ khách hàng nào bị báo xấu trên 1 shop bất kỳ, thông tin báo xấu khách hàng này sẽ hiển thị cho tất cả chủ shop dùng hệ thống UPOS.

. Tab Thông tin báo xấu: Hiển thị chi tiết thông tin các shop đã từng báo xấu khách hàng này

+ Chọn nút Xuất excel để xuất được danh sách khách boom hàng

Last updated