Phiếu chi

Tạo phiếu chi

Phiếu chi là tính năng giúp bạn ghi lại các khoản tiền đã chi được từ việc nhập hàng hoặc thanh toán các chi phí khác. Phiếu chi có thể tự động sinh ra thông qua các hoạt động giao dịch trên hệ thống hoặc do bạn chủ động tạo

1. Tạo phiếu chi chủ động tạo

Bước 1: Bạn vào mục Báo cáo > Kế toán > Phiếu chi > Tạo phiếu chi

Bước 2: Tại giao diện Thêm mới phiếu chi bạn điền thông tin bắt buộc sau

- Nhóm người nhận: Lựa chọn các nhóm người nhận được thiết lập sẵn (Ví dụ: Đối tác vận chuyển, nhà cung cấp, nhân viên)

- Tên người nhận: Nhập tên người nhận tiền

- Loại phiếu chi: Lựa chọn loại phiếu chi được thiết lập sẵn (Ví dụ: Chi phí quản lý cửa hàng, chi phí bán hàng, chi phí nhân công, v.v)

- Mã phiếu chi: Trường hợp bạn không nhập mã phiếu chi, UPOS sẽ tự động điền mã này trên hệ thống

- Phương thức thanh toán: Lựa chọn loại phiếu chi đã được thiết lập sẵn (Ví dụ: Tiền mặt, chuyển khoản, COD, v.v)

- Giá trị: Số tiền chi

2. Phiếu chi tạo tự động bởi hệ thống

  • Phiếu chi tự động theo đơn nhập hàng

Khi bạn thao tác nhập hàng, thanh toán tiền cho nhà cung cấp, hệ thống sẽ tự tạo một phiếu chi tự động theo đơn nhập tương ứng với số tiền bạn thanh toán cho nhà cung cấp đó.

Để kiểm tra lại phiếu chi này, bạn có thể vào Báo cáo > Kế toán > Phiếu chi > Chọn phiếu chi muốn xem lại.

  • Phiếu chi tự động khi hoàn tiền khách trả hàng

Trường hợp khách trả hàng, bạn thao tác hoàn tiền, hệ thống cũng sẽ tự sinh các phiếu chi theo giá trị hoàn tiền với quy tắc: Tiền chi ra thì sẽ có phiếu chi.

Lưu ý:

  • Phiếu chi được ghi nhận theo các giao dịch sẽ không xóa được (Kể cả phiếu chi tự tạo và phiếu chi tự động tạo bởi hệ thống)

  • Bạn có thể hủy các phiếu chi tự tạo để không ghi nhận khoản thu đó trong báo cáo chi.

Last updated