Đăng bán SP lên sàn TMĐT từ UPOS (Đăng bán SP thủ công)

Bước 1: Tại trang quản trị Sapo, bạn chọn Sàn TMĐT > Đăng sản phẩm > Đăng bán sản phẩm từ UPOS

Bước 2: Chọn gian hàng đăng bán sản phẩm

Danh sách các gian hàng kết nối với UPOS hiện ra, bạn chọn gian hàng mong muốn đăng bán sản phẩm và chọn “Tiếp tục”.

Bước 3: Nhập các thông tin đăng bán sản phẩm mới

Màn hình đăng bán sản phẩm mới hiện ra, tại đây bạn nhập các thông tin cơ bản nhất của sản phẩm

Thông tin cơ bản

 • Tên sản phẩm: Nhập ít nhất 25 ký tự, tên sản phẩm nên là tiếng Việt có dấu và mô tả đặc tính của sản phẩm, ngoài ra bạn có thể bổ sung các từ khóa để tăng khả năng hiển thị của sản phẩm

 • Ngành hàng: bạn có thể tùy chọn ngành hàng của sản phẩm hoặc tìm kiếm thông tin bằng cách nhập và từ khóa ngành hàng

 • Thương hiệu: bạn dễ dàng lựa chọn được thương hiệu phù hợp với sản phẩm dựa trên gợi ý của hệ thống

Thông số sản phẩm

 • Thêm hình ảnh sản phẩm: Định dạng ảnh là JPG/JPEG/PNG, đề xuất kích thước tối thiểu 300*300 pixcel, dung lượng ảnh tối đa là 2MB/ảnh và số lượng tối đa là 8 hình ảnh

 • Mô tả sản phẩm: Bạn cần nhập mô tả cho sản phẩm của mình, nếu đăng tải sản phẩm lên sàn Lazada mô tả sản phẩm nên có hình ảnh để tăng khả năng hiển thị cũng như tính đảm bảo của sản phẩm tới khách hàng.

Quản lý giá & tồn kho

 • Thiết lập giá: Bạn thiết lập thông tin giá bán, giá khuyến mãi, và thời gian khuyến mãi của sản phẩm/ phiên bản sản phẩm được đăng bán.

 • Thiết lập tồn kho: Bạn thiết lập số lượng tồn kho cho sản phẩm/ phiên bản sản phẩm được đăng bán.

 • Áp dụng thông tin cho các sàn: Khi tick chọn, UPOS sẽ tự động điền Giá, Số lượng tồn kho đã nhập cho tất cả gian hàng đăng bán.

Phiên bản sản phẩm

Nếu sản phẩm có nhiều phiên bản, bạn thao tác như sau:

 • Tích chọn sàn có gian hàng đăng bán có nhiều phiên bản rồi nhập các thông tin thuộc tính phía dưới.

 • Giá trị thuộc tính cho phiên bản sản phẩm có thể tùy chọn theo gợi ý hoặc tự nhập.

 • Khi nhập xong 1 giá trị thuộc tính, bạn thao tác phím Enter để nhập giá trị thuộc tính tiếp theo.

Do mỗi ngành hàng ở mỗi sàn có quy định riêng về thuộc tính nên bạn cần lựa chọn các thuộc tính tương ứng theo ngành hàng ở mỗi sàn.

Ví dụ: Sàn Lazada có thuộc tính Nhóm màu sẽ tương đương với thuộc tính Màu sắc trên sàn Sendo

=> Tương tự với giá trị của thuộc tính, bạn cũng cần xác định các giá trị tương ứng giữa các sàn

Ví dụ: Sàn Lazada có thuộc tính màu sắc - xanh tương đương với thuộc tính color - Blue tại sàn Sendo

Sau khi thêm phiên bản, bạn cần thiết lập thông tin phiên bản sản phẩm:

 • Bạn thiết lập các thông tin (giá bán, tồn kho, giá khuyến mãi, thời gian khuyến mãi) cho mỗi phiên bản sản phẩm.

 • Để thiết lập nhanh cho danh sách phiên bản sản phẩm bạn chọn “Chỉnh sửa hàng loạt” (giá gốc, giá khuyến mãi, thời gian khuyến mại, tồn kho) và chọn Áp dụng chung. Các thông tin này sẽ áp dụng cho toàn bộ phiên bản sản phẩm.

Thiết lập giá và tồn kho cho từng gian hàng

Tại đây sẽ hiển thị thông tin giá bán và tồn kho của sản phẩm trên từng gian hàng mà bạn muốn đăng tải, bạn có thể điều chỉnh giá sản phẩm cho từng gian hàng sao cho phù hợp.

Lưu ý:

 • Đối với các ngành hàng không cho phép tạo thuộc tính khi đăng sản phẩm lên Lazada, sản phẩm đó sẽ là sản phẩm đơn - không có thuộc tính.

 • Giá khuyến mãi và thời gian khuyến mãi chỉ hỗ trợ cho gian hàng Lazada.

Thuộc tính sản phẩm

Bạn cần nhập thêm các thông tin bắt buộc theo ngành hàng của từng sàn (nếu có).

Đóng gói và vận chuyển

Nếu bạn đăng tải sản phẩm lên sàn Shopee sẽ cần lựa chọn đơn vị vận chuyển cho sản phẩm của mình.

Cuối cùng bạn chọn Đăng bán để tiến hành đăng tải sản phẩm của mình lên các gian hàng được chọn từ trước hoặc chọn “Lưu nháp” để đăng tải sản phẩm sau.

Sau khi thực hiện đăng bán, bạn có thể kiểm tra lại trạng thái đăng sản phẩm tại màn hình danh sách sản phẩm đăng bán.

Last updated