Lịch sử đăng nhập

Nếu tài khoản UPOS của bạn có dấu hiệu đăng nhập trái phép ở một thiết bị khác nhưng bạn không biết phải xử lý như thế nào? Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn xem lại lịch sử đăng nhập tài khoản UPOS một cách nhanh chóng. Qua đó có thể phát hiện sớm điều bất thường và tiến hành đăng xuất tài khoản của bạn từ xa vô cùng đơn giản.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản UPOS của bạn

Bước 2: Nhấn vào góc phải màn hình hiện avatar của shop

Bước 3: Hiển thị popup như hình dưới và chọn Lịch sử đăng nhập

Bước 4: Tại đây, toàn bộ lịch sử đăng nhập trên các thiết bị như đăng nhập ở trình duyệt nào?, Trạng thái phiên đăng nhập, địa điểm và ngày giờ đăng nhập,...

Bước 5: Nếu có hành vi đăng nhập bất thường nào khác, bạn có thể chọn vào Thiết bị đăng nhập → Nhấn Đăng xuất trên thiết bị này.

Bước 6: Tại đây sẽ hiển thị lên popup xác nhận đăng xuất. Nhấn xác nhận để đăng xuất thiết bị đó

Hoặc bạn có thể chọn đăng xuất tất cả thiết bị

  • Lưu ý: Nếu bạn muốn độ bảo mật cao hơn cho tài khoản của mình, bạn có thể thêm một lớp bảo mật nữa vào tài khoản của bạn để phòng trường hợp mật khẩu bị đánh cắp.

+ Cách hoạt động của bảo mật 2 lớp: Khi đăng nhập tài khoản vào một thiết bị lạ thì lúc đó UPOS sẽ gửi cho bạn một mã xác nhận về email đã đăng ký bảo mật 2 lớp trước đó. Nếu bạn nhập mã xác nhập trùng khớp thì bạn mới có thể đăng nhập được tài khoản UPOS của mình.

Bước 1: Chọn vào nút cài đặt kế bên nút đăng xuất tất cả thiết bị

Bước 2: Thực hiện theo các bước sau:

1- Bật ON xác thực 2 yếu tố

2- Điền vào email xác thực để nhận mã xác nhận

3- Nhấn gửi OTP để mã gửi vào email vừa điền

Bước 3: Nhập mã OTP được gửi vào mail

Bước 4: Sau khi nhập mã OTP trùng khớp với UPOS đã gửi qua email thì sẽ xuất hiện thông báo Cài đặt bảo mật 2 yếu tố thành công.

Bước 5: Mỗi lần đăng nhập tài khoản sẽ hiển thị màn hình yêu cầu nhập mã OTP đã gửi vào mail đã cài đặt. Nếu nhập mã OTP trùng khớp thì sẽ vào trang Tổng quan

Last updated