Comment on page

Kiện vấn đề

1. Ghi nhận nội dung xử lý với khách hàng

Bước 1: Trên trang Cảnh báo kiện vấn đề, nhấn vào biểu tượng
ở ô thông tin kiện vấn đề mà bạn cần chỉnh sửa nội dung xử lý với khách.
Bước 2: Nhập nội dung cần chỉnh sửa và chọn thời gian giao lại. Sau đó, nhấn nút Lưu.

2. Xem hành trình vận đơn

Trên trang Cảnh báo kiện vấn đề, nhấn vào một kiện vấn đề bất kỳ để xem chi tiết hành trình vận đơn của kiện vấn đề đó.