Đơn vị vận chuyển

Trên menu Cấu hình >> chọn Quản lý đối tác >> chọn Đơn vị vận chuyển

Hệ thống Phần mềm quản lý bán hàng UPOS liên kết với các đơn vị vận chuyển:

● J&T Express

● Giao hàng tiết kiệm

● Giao hàng nhanh (GHN)

● Viettel Post

● VietNam Post

● Shopee Express

Last updated