Comment on page

Hủy đơn giao hàng

Bước 1: Trên trang Quản lý đơn giao hàng, nhấn vào biểu tượng
ở ô thông tin đơn giao hàng mà bạn cần huỷ.
Bước 2: Chọn Hủy giao hàng, hệ thống sẽ hiển thị popup bạn có chắc chắn muốn hủy đơn hàng đã chọn và nhấn nút Xác nhận.
Ngoài ra, trên giao diện Quản lý đơn giao hàng bạn cũng có thể chỉnh sửa đơn hàng tương tự như ở menu Đơn hàng. Xem chi tiết cách tại Chỉnh sửa đơn hàng.