Kết nối BambooShip

Bước 1: Nhấn nút Kết nối (menu Thông tin chung >> chọn Quản lý Đối tác >> chọn Đơn vị vận chuyển) ở vị trí đối tác BambooShip.

Bước 2: Một hộp thoại yêu cầu đăng nhập tài khoản BambooShip hiện lên, tại đây bạn nhập thông tin đăng nhập bao gồm Email (hoặc Số điện thoại) và Mật khẩu để tiến hành đăng nhập tài khoản BambooShip.

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, bạn chọn vào nút Kết nối. nếu thông tin đăng nhập chính xác hệ thống sẽ thông báo kết nối thành công.

Những cấu hình này sẽ hiển thị mặc định trên các giao diện tạo đơn hàng của Bambooship.

Ví dụ: Đang chọn mặc định người trả phí là Người nhận rồi vào trang Tạo đơn hàng sẽ thấy chọn Người nhận như hình dưới.

  • Lưu ý:

+ Bắt buộc nhập kích thước

+ Yêu cầu khác là bắt buộc, nếu không nhập thì bên Bambooship tự hiển thị theo mặc định của họ

+ Bảo hiểm > 3 triệu thì sẽ có phí bảo hiểm

+ Địa chỉ điểm gửi hàng (UPOS) phải giống với địa chỉ kho nhận trên web Bambooship

Last updated