Phản hồi tự động theo bình luận

Tạo kịch bản phản hồi khi khách hàng bình luận đến bài viết trên fanpage bán hàng.

Để tạo kịch bản phản hồi tự động bạn thực hiện thao các bước sau:

Bước 1: Nhập các thông tin cơ bản bao gồm:

Fanpage áp dụng phản hồi tự động

Tên kịch bản

Chọn kích hoạt kịch bản ngay khi tạo xong hoặc ngừng kích hoạt để tạm chưa sử dụng kịch bản.

Bước 2: Chọn bài viết áp dụng và những bình luận sẽ phản hồi

Tại đây bạn có thể chọn áp dụng kịch bản cho tất cả bài viết hoặc Lựa chọn những bài viết sẽ áp dụng kịch bản. Đông thời bạn cũng có thể cấu hình những bình luận nào sẽ được phản hồi.

Bước 3: Cấu hình nội dung sẽ phản hồi cho khách hàng khi bình luận thỏa điều kiện.

  • Tại đây bạn có thể cấu hình tin nhắn phản hồi đối với bình luận thỏa điều kiện và bình luận không thỏa điều kiện.

  • Bạn có thể thêm thẻ {{Name}} là Tên khách hàng để tạo ra các mẫu nội dung phản hồi tin nhắn khác nhau nhằm tránh bị đánh dấu spam tài khoản Facebook.

Sau khi hoàn tất nhấn Lưu để lưu tạo kịch bản phản hồi tự động.

Last updated