Cấu hình các công cụ bán hàng fanpage

Để đến với trang cấu hình và cài đặt các công cụ hỗ trợ bán hàng trên kênh fanpage facebook bạn chọn vào biểu tượng cài đặt ở trang quản lý fanpage.

Tại đây sẽ bao gồm các công cụ hỗ trợ hoạt động bán hàng fanpage facebook bao gồm:

  • Nhãn khách hàng

  • Mẫu nội dung phản hồi

  • Ẩn bình luận tự động

  • Phản hồi tự động

  • Kịch bản livestream

  • Thiết lập máy in

Last updated