Kết nối J&T Express

Bước 1: Nhấn nút Kết nối ở vị trí đối tác J&T Express.

Bước 2: Nhập Mã khách hàng của hệ thống J&T Express và nhấn chọn nút Kết nối.

Nếu bạn chưa có tài khoản thì chọn vào mục Đăng ký ngay. Nhập các thông tin để thực hiện đăng ký và kết nối tài khoản quản lý bán hàng với đơn vị vận chuyển J&T Express.

Bước 3: Khi nhận được câu thông báo Kết nối thành công có nghĩa bạn đã hoàn tất liên kết tài khoản bán hàng với đơn vị vận chuyển J&T Express.

Những cấu hình này sẽ hiển thị mặc định trên các giao diện tạo đơn hàng của J&T Express.

Ví dụ: Đang chọn mặc định người trả phí là Người nhận cuối tháng trả phí rồi vào trang Tạo đơn hàng sẽ thấy chọn Người nhận cuối tháng trả phí như hình dưới.

  • Lưu ý:

+ Có ký nhận 1 phần dựa theo Mã KHVip có ký hợp đồng với bên J&T Express hay không. Nếu có thì trên trang tạo đơn mới cho tích chọn ký nhận 1 phần.

+ Không cho tạo đơn với COD > 30 triệu

+ Trọng lượng cho phép < 0.01kg và > 70kg

Last updated