Tạo mới phiếu kiểm kho

Bạn có thể tạo phiếu kiểm kho mới bằng 2 cách:

CÁCH 1: Thêm trực tiếp trên hệ thống UPOS

Bước 1: Trên trang Quản lý thông tin kiểm kho nhấn chọn nút Thêm mới.

Bước 2: Nhập thông tin phiếu kiểm kho: chọn kho, tìm sản phẩm, số lượng thực tế, lý do chênh lệch. Sau đó, nhấn nút Lưu và cân bằng kho ở dưới phần điền thông tin để tạo phiếu kiểm kho mới.

CÁCH 2: Tải file excel phiếu kiểm kho lên hệ thống UPOS (Với cách này bạn có thể tạo nhanh một lúc nhiều phiếu kiểm kho)

Bước 1: Trên trang Quản lý thông tin kiểm kho, nhấn chọn nút Tạo phiếu kiểm kho bằng Excel.

Bước 2: Bảng thông tin xuất hiện, nhấn vào ô Tại đây để tải mẫu file Excel có sẵn trên hệ thống.

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin sản phẩm nhập hàng vào file mẫu excel đã tải.

Lưu ý: các cột trên excel có dấu (*) là bắt buộc. Cần nhập đủ thông tin, không được bỏ trống.

Bước 4: Sau khi hoàn tất, bấm lưu file và quay lại hệ thống nhấn Chọn file để chọn file và nhấn TẢI LÊN.

Hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra và tự động thêm thông tin phiếu nhập hàng theo đúng dữ liệu trong excel. Thông báo tạo phiếu kiểm kho thành công.

Lưu ý: Nếu bạn nhận thông báo file tải lên bị lỗi như hình bên dưới thì nhấn vào Xem chi tiết để xem cụ thể lỗi điểm nào. Chỉnh sửa lỗi đó và tải file lên lại.

Last updated