Links

Đăng nhập

Để đăng nhập vào phần mềm quản lý bán hàng UPOS, bạn truy cập vào website upos.vn và chọn Đăng nhập
Hoặc truy cập trực tiếp vào website khachhang.upos.vn
Trên màn hình trang đăng nhập hiện ra, bạn điền chính xác và đầy đủ thông tin Tên đăng nhập Mật khẩu sau đó nhấn vào nút ĐĂNG NHẬP dưới cùng phần điền thông tin.
Lưu ý: Có thể đăng nhập tên đăng nhập bằng: Số điện thoại, email, tên đăng nhập. Tùy vào chủ shop dùng thông tin nào dễ nhớ để đăng nhập.
Sau khi đăng nhập thành công hệ thống sẽ tự động chuyển đến trang quản lý chính (Dashboard). Ở trang quản lý chính, phần mềm UPOS cung cấp các số liệu về tổng số khách hàng, tổng số sản phẩm, tổng số nhà cung cấp và tổng số hóa đơn bán hàng hiện có.
Khối thông tin trên giúp bạn kiểm tra được tổng quan từng chức năng chính của hệ thống.
Và để giúp xem được tổng quát thống kê và báo cáo về số tiền doanh thu bán hàng, số lượng hàng hóa xuất – nhập theo tháng, theo ngày và tổng số tiền áp dụng giảm giá.
Khối thông tin trên giúp bạn kiểm tra được tổng quan từng chức năng chính của hệ thống.
Và để giúp xem được tổng quát thống kê và báo cáo về số tiền doanh thu bán hàng, số lượng hàng hóa xuất – nhập theo tháng, theo ngày và tổng số tiền áp dụng giảm giá.