Links

Đổi mật khẩu

Để thay đổi mật khẩu tài khoản đã đăng ký trên UPOS, đầu tiên bạn thực hiện tương tự như thao tác cập nhật thông tin tài khoản (phần trên), chọn vào ô Đổi mật khẩu, nhập thông tin Tên đăng nhập, Mật khẩu cũ và Mật khẩu mới bạn muốn thay đổi (2 lần) và chọn vào ô ĐỔI MẬT KHẨU dưới cùng phần điền Thay đổi thông tin.