Links

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Chủ shop có thể quản lý các phương thức thanh toán cho phù hợp với cửa hàng của mình. Mỗi shop sẽ có 3 phương thức thanh toán mặc định:
  • COD
  • Tiền mặt
  • Chuyển khoản

A. Thêm phương thức thanh toán

Bước 1: Trên menu chọn Cấu hình >> Phương thức thanh toán
Bước 2: Hệ thống đi tới trang Danh sách phương thức thanh toán, nhấn nút “Thêm phương thức thanh toán”
Bước 3: Nhập tên, chọn loại phương thức và chọn Áp dụng mặc định là có hoặc không.
Loại phương thức gồm có: Tiền mặt / Chuyển khoản / Thanh toán bằng thẻ
Bước 4: Nhấn nút Lưu để hoàn thành thêm Phương thức thanh toán mới.

B. Chỉnh sửa phương thức thanh toán

Bước 1: Nhấn nút Chỉnh sửa của phương thức thanh toán mà bạn muốn sửa
Bước 2: Chỉnh sửa tên hoặc chọn/bỏ chọn mặc định tùy theo chủ shop và Loại phương thức không được thay đổi.
Ví dụ đổi Momo sang VNPay
Bước 3: Nhấn nút Cập nhật. Kết quả

C. Xóa phương thức thanh toán

Không thể xóa 3 Phương thức thanh toán ban đầu và phương thức thanh toán được chọn làm mặc định.
Những phương thức thanh toán nào có thể được xóa thì sẽ có nút xóa phía bên phải
Nhấn nút xóa thì sẽ có popup xác nhận về việc xóa này
  • Nếu nhấn nút OK thì phương thức thanh toán đó bị xóa. Nhưng cũng nên xem xét là Phương thức thanh toán này mới tạo thì xóa sẽ không ảnh hưởng gì. Nhưng phương thức thanh toán cũ đã dùng cho nhiều đơn hàng, đơn nhập hàng thì nên để đó.
  • Nếu nhấn nút Cancel thì phương thức không bị xóa.