Links

QUẢN LÝ GIAO HÀNG

Hệ thống UPOS hỗ trợ thống kê các đơn hàng có kết nối với đơn vị giao hàng, lọc nhanh đơn hàng, in ấn các hóa đơn vận chuyển bao gồm Hóa đơn J&T (KM200) và Hóa đơn khổ A4.
Trên menu Quản lý giao hàng >> chọn Quản lý giao hàng
- Hiển thị thông tin của đơn giao hàng: Mã đơn hàng, Mã đơn hàng riêng, Mã vận đơn, Trọng lượng, Tiền thu hộ COD, Phí vận chuyển, Người nhận, Số điện thoại, Địa chỉ, Nội dung hàng, Trạng thái, Ký nhận 1 phần, Số lần in đơn, Ngày tạo đơn
- Trên trang bao gồm các chức năng: Tìm kiếm đơn giao hàng, Xuất excel, Tra cứu hành trình vận đơn (Phần C).
- Chủ shop có thể lọc đơn hàng theo ngày gửi đơn và ngày nhận hàng
++ Các trạng thái của đơn giao hàng sẽ được cập nhật tự động từ các nhà vận chuyển:
- Gửi đơn giao hàng: Chỉ mới tạo đơn giao hàng.
- Lấy hàng thành công: Bưu cục nhận lấy được hàng từ shop và đã quét mã lấy hàng thành công.
- Đang vận chuyển: Gói hàng đang trên đường vận chuyển cho bưu cục phát hàng
- Đang phát hàng: Bưu cục nhận được gói hàng và quét mã phát hàng chuẩn bị giao cho khách.
- Giao hàng thành công: Hàng đã được giao tới khách hàng.
- Kiện vấn đề: Những đơn hàng shipper gọi cho khách không được.
- Chờ chuyển hoàn: Kiện có vấn đề hoặc giao không được cho khách hàng nhận.
- Chuyển hoàn: Đăng ký chuyển hoàn gói hàng về lại bưu cục phát và chuẩn bị chuyển về lại bưu cục nhận.
- Chuyển hoàn thành công: Hàng được trả về thành công cho người gửi.
- Chờ đối soát: Đơn đã giao thành công và chuẩn bị đối soát.
- Đã đối soát: Đơn đã được đối soát với chủ shop.