Links

Quản lý danh mục

Phần mềm UPOS cung cấp tính năng quản lý danh mục sản phẩm, giúp cửa hàng phân loại và quản lý sản phẩm theo các danh mục, đặc tính khác nhau tùy chỉnh. Người bán có thể tự tạo bộ lọc danh sách sản phẩm theo từng danh mục hoặc đặc tính sản phẩm khác nhau. Tính năng giúp người bán dễ dàng lọc tìm sản phẩm trong các báo cáo thống kê.
Để tiến hành quản lý danh mục sản phẩm tùy chỉnh bạn nhấn vào ô menu Sản phẩm >> chọn ô Quản lý danh mục
Tại đây hệ thống sẽ hiện ra các danh mục sản phẩm đã được cài đặt mặc định sẵn. Bạn có thể tiến hành thêm mới, chỉnh sửa hay xóa bỏ danh mục tùy ý phù hợp với sản phẩm và cửa hàng của bạn. Bạn có thể xuất thành file excel danh sách các danh mục sản phẩm.
Với dấu |----- trước Tên danh mục là biểu hiện cho Danh mục con. Tham khảo hình minh họa bên dưới để hiểu thêm.