Links

Quên mật khẩu

Khi 1 tài khoản đã quên mật khẩu của mình thì hệ thống sẽ cho bạn một chức năng đó là “Quên mật khẩu”
Bước 1: Ở trang đăng nhập, bạn nhấn vào link Quên mật khẩu
Bước 2: Hệ thống đi tới trang “Quên mật khẩu”, bạn nhập email đã dùng để đăng ký tài khoản UPOS. Và nhấn nút Lấy lại mật khẩu
Bước 3: Đăng nhập vào hộp thư mail của email vừa nhập lấy lại mật khẩu ở bước 2. Tìm kiếm 1 tin với nội dung như sau và nhấn vào nội dung tin này
Bước 4: Nhấn vào đường link trong tin này
Hệ thống sẽ đi tới trang “Đổi mật khẩu”, bạn chỉ cần nhập lại mật khẩu mới và xác nhận lại mật khẩu này thêm 1 lần nữa và nhấn nút “Đổi mật khẩu”
Lưu ý: Mật khẩu có độ dài ít nhất 8 ký tự và chứa ít nhất 1 ký tự số, 1 ký tự chữ, và 1 ký tự đặc biệt.