Links

Thông tin tài khoản

Để tùy chỉnh đối với thông tin tài khoản đã đăng ký trên UPOS, bạn nhấn vào biểu tượng như hình bên dưới và chọn vào ô Thông tin người dùng. Nhập các thông tin bạn muốn chỉnh sửa cho tài khoản, sau đó nhấn vào ô CẬP NHẬT HỒ SƠ dưới cùng phần điền thông tin.