Thông tin tài khoản
Để tùy chỉnh đối với thông tin tài khoản đã đăng ký trên UPOS, bạn nhấn vào biểu tượng như hình bên dưới và chọn vào ô Thông tin người dùng. Nhập các thông tin bạn muốn chỉnh sửa cho tài khoản, sau đó nhấn vào ô CẬP NHẬT HỒ SƠ dưới cùng phần điền thông tin.
Copy link